Ungdomens regionråd:

«Ungdom har dyrevelferd, miljøutfordringar og klimaendringar på dagsorden. Vi håpar også dette vil vega tungt når Nortura skal ta avgjerda om kva som skal skje med Nortura-Otta»

Kamp: Norura vil leggje ned anlegget på Otta. Det vil ikkje ungdomen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

av Ungdommens Regionråd for Nord-Gudbrandsdal

Ungdommens Regionråd i Nord-Gudbrandsdal hadde møte 4.06.19, og tok opp saken om melding om nedleggingstruede NORTURA på Otta.

Det er med fortvilelse og stor undring vi ser at NORTURA vurderer å legge ned driften på Otta, og det er særdeles tre ting vi er opptatt av i denne saken:

  • -  Tap av arbeidsplasser
  • -  Dyrevelferd
  • -  Samfunnsansvar

Tap av arbeidsplasser:
I en region med rundt 18 000 innbyggere er det et stort tap å miste rundt 70 arbeidsplasser. Dette er Like viktig som rundt 19 000 kjøtt- og eggprodusenter er for Nortura, er 70 arbeidsplasser for oss. Mange av produsentene bor også i dette distriktet og er medlemmer i Nortura.

Å bo i distriktene har blitt en «kamp» som vi må stå i fra vi er unge til vi blir gamle. Vi må slåss for å beholde barnehageplasser, studieretninger, skoler, buss- og togtilbud, få breiband. Mye av dette skyldes at det er for få arbeidsplasser og dermed for lite folk. Vi skjønner at det ikke går an å opprettholde arbeidsplasser som ikke er lønnsomme, men at en avdeling som Nortura-Otta med god inntjening legges ned, forundrer oss!

Vi har, og vi kjenner mange som har foreldre som jobber på NORTURA. Vi synes virkelig synd på foreldrene som jobber knallhardt for bedriften og for å sikre sin egen arbeidsplass, for så å bli møtt med varsel om nedlegging. Vi synes synd på familiene som blir rammet av dette. For oss ungdommene skaper det usikkerhet, og det dreper optimismen og troen på å få til noe i egen region, Noen av oss skal også en gang skape vår egen framtid i regionen ved å ta over garden hjemme. Det frister ikke å gå inn i medlemskap med Nortura hvis vi tenker på egen framtid.

Nortura-Otta har alltid vært spennende å besøke i forbindelse med bedriftsbesøkene i skolens regi, og det har alltid vært en bedrift vi har hatt stor respekt for fordi den har vært kjent for å ha høg kompetanse og hatt lærlingplasser.

Dyrevelferd:
«Visste du at møte med fremmede dyr i slaktebilen, svingete veier og ukjente mennesker kan stresse et lam på vei til slakteriet? Slikt stress påvirker ikke bare dyrevelferden, men kan også gå ut over kvaliteten på kjøttet.» «– Det er alltid et mål å unngå stress før slakting. Vi har en moralsk forpliktelse om å redusere stressbelastningen for husdyr til et minimum, sier forsker Rune Rødbotten i Nofima.» Dette fant vi en artikkel om i Aftenposten den 9.12.14. Rødbotten forsket på mørhet, og sammen med dyrevelferdsforsker Cecilie M. Mejdell fra Veterinærinstituttet studerte han og andre hvordan ulik ramme rundt slakteprosessen påvirker stress og kvalitet på kjøttet hos lam.

Dyretransporten fra Otta til Rudshøgda vil forlenge turen med ca. 2 timer.
Uten tvil er transporten av dyr et voldsomt stressmoment, og antagelig det største de opplever.

Nortura er bondens selskap, og dyrevelferden bør stå i høysetet i vurderingen av en evt. nedlegging av Otta-anlegget. Hvis en legger ned Nortura-Otta vil Oppland bli uten slakterianlegg. Fra Otta er det ca. 20 mil i hver retning til slakteri på Rudshøgda og Trondheim. Hva f.eks. om det blir utbrudd av smittsomme dyresjukdommer, er det ikke da enklere med små anlegg i stedet for store? Hva om klimaendringene medfører at fylkes- og riksveier stenges på grunn av ras og flom? Dette er vi ungdommene opptatte av!

Samfunnsansvar:
I NORTURA sin samfunnsrapport fra 2017 står det at «Vi skal redusere Co2-utslipp fra transport med 50 prosent». Dette skal skje innen 2030. Hvordan har NORTURA tenkt å komme i mål med dette med sine planer om å legge ned Otta-anlegget og flytte aktiviteten til Rudshøgda?
I Nortura sin årsmelding fra 2018 står det at «Smart planlegging reduserer kjørte kilometer, 1 km = 1 kg CO2» Så står det at «Det kjøres mer rasjonelt og med færre turer per km enn tidligere».

Fra Otta til Rudshøgda er det ca. 145 km èn vei, d.v.s. etter Nortura sine beregninger vil det tilsvare 145 kg CO2 èn vei. Tranportkostnader vil øke på grunn av økte drivstoffpriser og bompenger. Vi har lest at det er gunstigere å transportere nedskåret/foredlet kjøtt enn levende dyr.

Ungdom har dyrevelferd, miljøutfordringer og klimaendringer på dagsorden. Vi håper også dette vil veie tungt når Nortura skal ta sin bestemmelse om hva som skal skje med Nortura-Otta.