Fekk pengar til sporleggjar

Tessand Idrettslag kan nå i større grad køyre løyper sjølve.

Premieutdeling: Totalt har 123 born og unge delteke på eitt eller fleire renn i vinter. Her er mange av dei samla under premieutdelinga.   Foto: Kari Margot Odnes

Nyheiter

Av Kari Margot Odnes