Skjåk kommune får ikkje svar frå Fylkesmannen:

– Håplaust og kritikkverdig

Skjåk kommune har søkt Fylkesmannen om skjønsmidlar attpå flaumen, men har ikkje fått svar.

Store utgifter: Skjåk kommune har fått store ekstrautgifter som eit resultat av flaumen i fjor. Kva kommunen får att i kroner og øre er det ingen som veit  Foto: Arkiv

Nyheiter

Flaumen resulterte i store utgifter for Skjåk kommune. Fristen for å søkje Fylkesmannen om skjønsmidlar var 23. november i fjor. Skjåk kommune sende søknaden den 22. november.