Kulturpris og kulturstipend:

– Det er triveleg å få kulturprisen

– Det er bra det blir sett positivt på det historielaget gjer og har gjort gjennom 90 år.

Kulturpris: Leiar Knut Raastad i Vågå historielag er glad for at laget er tildelt Vågå kommune sin kulturpris for 2018. Vågå historielag har 90-årsjubileum i år. Historielaget har ansvaret for drift og vedlikehald av 36 hus, blant anna den gamle prestegarden Ullinsvin. Her gjer truleg historielaget sitt største lyft med bygging av arkiv og utstillingslokal.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Det seier Knut Raastad, leiar i Vågå historielag om at laget er tildelt Vågå kommune sin kulturpris for 2018.