Lomsløftet er godt i gang

– 70 prosent av alle turistar i Noreg er nordmenn.

Aukar: – Turismen i verda aukar – og kjem til å gjera det i åra framover, sa Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det fortalde Per-Arne Tuftin, direktør i Norsk Reiseliv, i sitt foredrag «Status for norsk reiseliv i dag – og utvikling fram mot 2030» fredag morgon.