– All glasopor er forureining

Å betrakte all glasopor som forureining, vil gje det beste resultatet med omsyn til oppryddingsarbeidet.

Oppryddingsarbeidet: – Publikum har ei forventing til at område med større mengder glasopor blir rydda, uavhengig av om det er definert som forureining eller forsøpling, skriv administrasjonssjefen i Lom.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det skriv administrasjonssjefen i Lom i ei saksutgreiing som tysdag neste veke skal opp til behandling i kommunestyret.