Klare til innsats

Skuleklassar, enkeltpersonar, lag og foreiningar er med i dugnaden «Hold Innlandet rent» denne veka.

Klare for plukking: Denne gjengen tok på søppelplukking fredag morgon: Bjarne Eiolf Holø, Rønnaug Nyrnes og Atle Kjærvik.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

I Lom er det Naturvernforbundet Nord-Gudbrandsdal som har teke på seg koordineringa av ryddedagane.