Kven skal fjerne rydda krattskog og trevirke i Grov?

Ingen vil ta ansvar

I samband med rydding av glasopor i Grov, blir det liggjande att ei stor mengd krattskog og trevirke. Kven har ansvaret for å rydde bort dette – og betale for det?

Synfaring: Den store haugen med kvist og trevirke til venstre i bildet, meiner Fylkesmannen i Innlandet at Lom kommune må ta ansvar for å fjerne. Formannskapet seier nei. Tysdag var formannskap og kommuneadministrasjon på synfaring i Grov. Frå venstre: Kristian Frisvold, Bjarne Eiolf Holø, Øyvind Pedersen, Sander Sælthun og Marit Sletten. Bak: Norvald Hellekveen og Eilev Hellekveen.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Problemstillinga vart diskutert av formannskapet i Lom da dei var på synfaring i Grov tysdag.