Jomar gav bort heile livsverket sitt - har ikkje angra ein dag

I 2015 gav Jomar Torkveen i Lom bort 83 utstoppa fuglar, 21 pattedyr og 12 gevir til Norsk fjellsenter.

Trivst: Jomar Torkveen trivst godt på Lom helseheim.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Han har ikkje angra ein dag på den avgjerda.