Ulf Ryen - tømrar, fjellkar og kunstnar

Ulf Ryen kallar seg sjølv hobbymålar, hobbyjordbrukar, hobbyfotograf og hobbyklatrar. Men få har drivi det så langt med hobbyane sine som nettopp han. I tillegg er han profesjonell tømrar.

Atelier: Ulf Ryen i atelieret sitt, med eit måleri frå Sjodalen.  Foto: Terje Kleiven

Nyheiter

av Terje Kleiven