Salsbil frå «Kvalitet frå havet» får ikkje stå på torget i Lom:

– Det må stå noko bak

Andre Fredriksson og salsbilen frå «Kvalitet frå havet» har stått på torgplassen i Lom sentrum i seks år. Nå får han ikkje lov til å stå der.

Irritert: – Kvifor eg er jaga frå torgplassen i Lom sentrum, har eg ikkje fått nokor god forklaring på. Eg kjenner meg urettvist behandla og må seia eg lurar på kva som står bak, seier Andre Fredriksson i «Kvalitet frå havet».   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Kvifor eg er jaga frå torgplassen, har eg ikkje fått nokor god forklaring på. Eg kjenner meg urettvist behandla og må seia eg lurar på kva som står bak, seier Andre Fredriksson.