Ysteriet går så det susar

2011: «Det store ysterislaget på grensa mellom Lom og Skjåk». 2019: – G35 frå Lom og Skjåk blir aldri borte.

Mange produkt: Meierisjef Frode Aurmo kan smile over eit ysteri som går godt. – G35, merka M164, frå Lom og Skjåk blir aldri borte, forsikrar han.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Frode Aurmo, ein av dei som kjempa for ysteriets eksistens, er som ferskost å rekne i sjefsstolen på grenseysteriet, men han kan fortelja om ei rivande utvikling dei siste åra. 2018 var kanskje det mest spesielle.