– Ein grunnpilar

Bygdalista i Skjåk vil kjempe for at responstida til ambulanse skal lovfestast til 25 minutt.

Responstid: Bygdalista, LHL og Delta kjempar for lovfesta responstid. Frå venstre: Øystein Tofte (LHL), Odd Joar Ramstad (Bl), Ola Yttre (Delta) og Morten Kielland (Bl).  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Responstid for ambulanse er berre ei tilråding, det er ikkje forskriftsmessig eller lovmessig tufta.