Inviterte lokalpolitikarar til gards

Ei sentral satsing for Norges Bondelag er god kontakt med politikarane. Hans Graffer, som er leiar i Lom Bondelag, inviterte lokalpolitikarane til gards tysdag kveld.
Nyheiter

Det er politikarane som legg rammevilkåra for landbruket, anten ut frå vedtak i kommunestyre, på fylkesting, storting eller regjering.