Stort engasjement for grendehuset

Det var mange tankar og idear blant dei som møtte fram i Marlo grendehus for å ta stilling til framtida til bygdas «storstugu».

Engasjement: Det er stort engasjement for Marlo grendehus. Mange møtte fram sundag kveld for å koma med idear og innspel for framtida for huset.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Eit tjugetals personar var til stades i Marlo grendehus sundag kveld, der årsmøte og idémyldring stod på programmet.