Smikurs for 11-åringar i Vågå:

– Dette kurset var altfor stutt

Vågå Husflidslag har dei siste fem vekene arrangert eit lite prøveprosjekt med kurs for 11-åringar i smiing. Tre deltakarar i følgje med vaksne har vore ivrige med hamrar og tenger ved den varme essa på Vågå ungdomsskule.

Løyle: Tone Bakken og sonen Eirik Aasgaard var einige om at det var løyle å lære seg smiing i lag.  Foto: Kari Margot Odnes

Nyheiter

Av Kari Margot Odnes