Skjåk Sp fekk tilslutnad

– Senterpartiet skal arbeide for god dekning av naudetatar der folk bur. Responstida skal vera så stutt som mogleg.

Viktig sak: Kristen Haugen Dagsgard, leiar i Skjåk Sp, fekk Innlandet Senterparti med seg på ein resolusjon om naudetatar.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Dette er delar av ordlyden i ein resolusjon Innlandet Senterparti vedtok på årsmøtet førre helg. Frå Skjåk deltok Kristen Haugen Dagsgard, Edel Kveen, Elias Sperstad og Svein Arne Bøje.