Engasjementet kring Marlo grendahus er aukande:

– Skjåk har kulturhus og storstugu - i Marlo

– Skjåk har eit kulturhus, ei storstugu. Moglegheita til å vera med å ruste opp og utvikle grendahuset i Marlo til glede for heile bygda, er her nå.

Storstugu: Kjell Kvålshagen og Tore J. Odden i det dei meiner er og skal vera Skjåk si storstugu.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Å spikre att dørene vil vel ingen.

Kvålshagen og Odden
Nyheiter

Kjell Kvålshagen og Tore J. Odden sit båe i styret for andelslaget Marlo grendahus og har merka eit større engasjement kring huset enn på lenge. Særleg etter at teatergruppa i U. L. Fram fylte huset fem kveldar med sin elleville revy.