800.000 til fiberutbygging i heile regionen:

– Nesten latterleg, veit du

Sjølv om ordet krise ikkje kan brukast meir, er arbeidsutvalget i Nord-Gudbrandsdalen einige om at det er ein utfordrande situasjon.

Inga krise, men mykje kluss: Fibersituasjonen er utfordrande, mein AU i regionen.  Foto: Illustrasjon

Nyheiter

av Astrid Kvam Helset/Vigga