Flaumskadane i Bråtådalen:

Ny bru på plass i Brenna

I oktober reiste fleire bruer over Ostre, mellom dei hengebrua i Brenna. Nå er ei ny på plass der.

hengebru: Ola Brenna har fått opp att hengebrua over Ostre. Brukarane i Brenna er avhengig av å koma seg effektivt over elva. 

Nyheiter

Hengebrua over Ostre ved Brenna er umissan for å drive gardsbruket. Ola og Susanne Brenna har rundt 20 mål eigen jord pluss mykje leigemark på hi sida av elva, og dei slepper sauene på den sida.