Kvinner i Ottadalen har høgare utdanning enn menn, men tener mindre og har færre leiande stillingar

Statistisk sentralbyrå har kome med statistikk om likestilling på ulike område i samfunnet.

Omsorgsyrke: Kvinnene dominerer framleis innan omsorgsyrka.  Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheiter

Statistikken syner at det framleis er skilnader mellom kjønna.