Vågå kommune med klimatiltak:

Ynskjer ladepunkt for el-bilar

Vågå kommune har søkt Miljødirektoratet om støtte til montering av ladepunkt for kommunale el-bilar.

Klimavenleg transport: Som ein del av kommunen si klimasatsing ynskjer Vågå kommune å få montert fleire ladepunkt for kommunale el-bilar.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vågå kommune meiner dei bør gå fremst i arbeidet med klimatiltak i kommunen, og at dette må vera godt synleg.