Rasvollen ved Ulstad:

For mykje masse – for dårleg sikra

– Lom kommune registrerer at mengde masse til mellombels lagring stadig aukar og at anleggsområdet ikkje er tilfredsstillande sikra.

Mykje masse: Fossheimjordet blir brukt til mellombels lagring av masse. NVE vedgår, etter spørsmål frå Lom kommune, at dei har overskride volumet dei har fått løyve til å lagre. – Men nå er volumet på lageret minkande, skriv NVE.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det skriv Lom kommune i eit brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).