Namnesak i Jotunheimen:

Kniven eller Vesle Smørstabbtind?

Etter at det i mai i fjor vart sendt brev til Statens Kartverk om namning av toppar i og kring Smørstabbmassivet, har kommunen hatt ei lang høyringsrunde.

Kniven: Utgangspunktet for namnesaka i Jotunheimen var spørsmålet om namninga av denne toppen (til venstre): Somme meiner toppen bør heite Vesle Smørstabbtind, andre meiner han skal kallast Kniven. Lom kommune tilrår Statens Kartverk å bruke Kniven.  Foto: Ole Kristian Kjosbakken

Nyheiter

Mange innspel har kome inn, og kommunen har nå sendt tilrådinga si til Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka.