Ungdomsmusikalen 2020:

– Skal lyfte taket i kulturhuset

Det var stolte og spente regionrådsrepresentantar som tysdag presenterte neste års ungdomsmusikal.

Stolte: Frode Damstuen (t.v.), Kristin Haave og Stian Høglien kan stolte presentere ungdomsmusikalen 2020; Rock of Ages.  Foto: Monica Hjelle

Nyheiter

av Monica Hjelle/Vigga