– Vi må behandle kvarandre med respekt

Det er ikkje mange som får kronikkar på trykk i Aftenposten, men det fekk 15 år gamle Johanne Husom Soglo frå Skjåk.

Respekt: Vi må respektere einannan, meiner Johanne Husom Soglo.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Kronikken stod nyleg på trykk i spalta «Si D».

– Teksta er eit resultat av ein norsktentamen, altså ei skuleoppgåve. Eg var ganske tilfreds med teksta, og tenkte at det kanskje kan vera fleire som har godt av å lesa innhaldet. Det eg skriv om, tykkjer eg er viktig. Det er saker eg brenn for, fortel Johanne.