Vil leggje høgspentline i jordkabel

A/S Eidefoss ynskjer å leggje høgspentlina som går mellom rundkøyringa ved Smedsmo til Vågåmo vassverk, i jordkabel.

Høgspent i jordkabel: AS Eidefoss ynskjer å leggje høgspenltlina som går mellom rundkøyringa og Vågåmo vassverk i Vanglandet, i jordkabel. Denne lina er på 24 kV, og må ikkje forvekslast med høgspentlina til Statnett som også kryssar området.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Planingeniør Even Sandbo skriv i ein epost til Vågå kommune at cirka 700 meter av høgspentlina som går mellom rundkøyringa ved Smedsmo og Vågåmo kraftverk, skal erstattast med jordkabel.

Det er Vågåvatnet Feriesenter AS som har vendt seg til kraftselskapet med spørsmål om å erstatte høgspentlina med jordkabel.