Akuttbil i tillegg til, ikkje i staden for ambulanse

I tre månader framover er det, ved legevakta for Nord-Gudbrandsdalen, stasjonert ein akuttbil klar for å rykke ut til pasientar i heile regionen.

Akuttbil: Anita Sletten Nuvstad, Bjørn Steinar Storvik og Lars Ekre er stolte over tilbodet som nå blir gjeve ut frå LMS i tre månader.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Mobilt prehospitalt team er eit samarbeidsprosjekt mellom primærhelsetenesta og spesialisthelsetjenesta, der teknologi skal brukast for å styrke samarbeidet