Parkeringsproblem også om vinteren:

– Må snøhaugen ligge der?

– Sjølv på vinteren, utan turistar, er det stundom uråd å finne ledig parkering.

Vinter og parkering: Også vinteren byr på parkeringsutfordringar, meiner Lom eldreråd. Særleg tenkjer dei på den store snøhaugen utanfor Koopen.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Det skriv Sigmund Bråtet på vegner av Lom eldreråd i eit brev til Lom kommune.