Dønfoss naturbarnehage:

– Utilfredsstillande innemiljø

Barnehagen har ikkje eige stellerom. Den eine avdelinga har ikkje vatn og toalett. Det er golvkaldt.

Ikkje på stell: Arbeidstilhøva for dei tilsette i Dønfoss naturbarnehage er ikkje som dei bør vera. Tysdag skal formannskapet drøfte saka.   Foto: Privat

Nyheiter

Dette er utdrag frå eit brev styraren i Dønfoss naturbarnehage, Anne Gro Skjåkødegård, har sendt til Skjåk kommune.