Fellingslaget får bruke snøskuter

Det kommunale fellingslaget i Vågå har fått løyve for bruk av snøskuter i skadefelling av freda rovvilt.

Snøskuter: Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning har samrøystes vedteke å gje det kommunale fellingslaget løyve til å nytte snøskuter i samsvar med skadefellingsvedtak i perioden 2019 – 2021.   Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheiter

Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning i Vågå kommune gav i 2018 motorferdselsløyve til det kommunale fellingslaget for bruk av snøskuter i samband med eventuelt skadefellingsvedtak gjort av Fylkesmannen.

I samband med skadefellingsforsøk av freda rovvilt kan det vinterstid vere behov for løyve til bruk av snøskuter. Dersom det oppstår situasjonar med behov for gjennomføring av skadefellingsforsøk på freda rovvilt etter vedtak frå Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, er det Vågå kommune som er ansvarleg for gjennomføring av skadefellingsforsøket.