– Saka er aktualisert

Ein avlastingsveg mellom Staurust og Tronodden er aktualisert etter flaumen i oktober.

Avlastingsveg: Skjåk kommune tek initiativ til å få utgreidd avlastingsveg mellom Staurust og Tronodden.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Spørsmålet om veg mellom Staurust og Tronodden har vore tema i fleire år, og i Skjåk har det vore eit lokalt engasjement for å få politikarane til å ta opp spørsmålet med fylkeskommunale og statlege styresmakter.