Skjåk Biovarme AS i mål med kontraktane:

Fjernvarmeanlegget blir starta opp i haust

Nesten heile industriområdet i Bismo vil fyre med flis. Kontraktane er nå underskrivne, og i haust startar Skjåk Biovarme AS opp fjernvarmeanlegget.

Fyringshuset: Jo Trygve Lyngved i Skjåk Almenning og Hallvard Helland i Lom Biovarme AS er glade for responsen blant verksemdene i industriområdet i Bismo. Mange vil kople seg på anlegget. Før jul vart fyrhuset sett opp på sagbrukstomta til Skjåk Trelast.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det var Skjåk Almenning som tok initiativet til å sjå på moglegheita med eit fjernvarmeanlegg i industriområdet i Bismo. Almenninga fekk med seg Lom Biovarme AS på laget, og saman stifta dei selskapet Skjåk Biovarme AS, der Skjåk Almenning eig 60 prosent og Lom Biovarme 40 prosent.

Bra respons

Almenningsstyrar Jo Tryve Lyngved og Hallvard Helland i Lom Biovarme AS er godt tilfredse med responsen.