Elevane ved Vaksenopplæringa i Skjåk:

Skaffar seg utdanning og arbeid og blir buande

I Skjåk har 32 nye skjåkværar slått seg til ro i bygda. Det er det nok fleire grunnar til, men flyktningtenesta og Vaksenopplæringa betyr truleg ekstra mykje.

Vil lære: Elevane ved Vaksenopplæringa i Skjåk vil lære, få seg arbeid og «ikkje ha noko med Nav å gjera».  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det er mange flyktningar og arbeidsinnvandrarar som har gjennomført norsk- og samfunnsfagsopplæring i regi av Vaksenopplæringa i Skjåk sidan 2010, da skulen vart starta opp. Heile 32 av desse har bestemt seg for at det er i Skjåk dei vil bu og leva.

Vil ta ansvar

– Alle desse har anten fast arbeid eller er under utdanning. Fleire av dei har kjøpt seg hus og greier seg sjølve. Det elevane fortel oss når dei startar her, er at dei ikkje vil ha noko med NAV å gjera. Dei vil arbeide eller ta utdanning, betale eigne rekningar og ta ansvar for eigne liv, opplyser Margrethe Øvrelid og Marie Jeanette Helgesen.