Alpinplanane i Bøverdalen står ved lag

Planane om å skape Nord-Europas største alpinanlegg i Bøverdalen er på ingen måte skrinlagt.

Ventar: Initiativtakar Per Tore Berg ventar på ei avklaring frå grunneigarane.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Det har vore stilt rundt prosjektet det siste året, heilt sidan initiativtakar Per Tore Berg presenterte planane for kommunestyret i Lom og heilt sidan kommunestyret, i februar 2018,  vedtok å stille seg positive til at det blir arbeidd vidare med alpinplanene i kommuneplanprosessen.