Alpinplanane i Bøverdalen står ved lag

Planane om å skape Nord-Europas største alpinanlegg i Bøverdalen er på ingen måte skrinlagt.

Ventar: Initiativtakar Per Tore Berg ventar på ei avklaring frå grunneigarane.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Det har vore stilt rundt prosjektet det siste året, heilt sidan initiativtakar Per Tore Berg presenterte planane for kommunestyret i Lom og heilt sidan kommunestyret, i februar 2018,  vedtok å stille seg positive til at det blir arbeidd vidare med alpinplanene i kommuneplanprosessen.

– Eg ventar på ei avklaring frå grunneigarane. Det er heilt naudsynt for å få føreseielege rammer rundt forprosjektet. Eg har stor respekt for at grunneigarane må bruke tid på avgjerda. Eg har håp om å få avklaringa i løpet av mars, men samstundes er eg førebudd på at det kan ta lenger tid. Eg vil ikkje presse på, for eg har stor respekt for at det er mykje dei må ta stilling til, mykje dei skal diskutere og finne ut av. Dei må få bruke den tida dei treng, seier Per Tore Berg.