Bring reduserer verksemda i Lom og på Otta:

Arbeidsplassar vil gå tapt

Dei tilsette er informert, men endeleg konklusjon er ikkje teken.

Bring: Bring Transportløsninger skal redusere drifta lokalt. Det kan bety tap av arbeidsplassar.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Administrerande direktør Robert Lona i Bring Transportløsninger (BTL) stadfestar at verksemda til selskapet vil bli sterkt redusert ved dei to avdelingane i Lom og på Otta.