BTL Gudbrandsdalen reduserer verksemda i Ottadalen:

– Direktøren pakkar det inn, seier ei kjelde – Gods og post må uansett ut, seier Posten

– Vi må ha folk til å køyre posten, seier avdelingsleiaren for Posten Norge på Otta.

Uvisse: Det er mange uavklarte spørsmål kring lokale endringar i Bring.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Kor mykje og korleis Bring Transportløsninger (BTL) skal redusere drifta i Ottadalen, er ennå ikkje kjent. Difor er det vanskeleg, for ein av tenestekjøparane - Posten - å veta kva som vil skje.


Bring reduserer verksemda i Lom og på Otta:

Arbeidsplassar vil gå tapt

Dei tilsette er informert, men endeleg konklusjon er ikkje teken.

 

– Eg må skaffe meg, og få meir informasjon, før eg kan seia noko om konsekvensane, seier avdelingsleiar for Posten Norge på Otta, Martin Fjeld.