Jenta frå skjåk var som ...

«det fineste porcellæn»

Sofie Tofte (1856-1915) kom frå Nørdre Tofte i Skjåk og var tenestejente hjå ein av dei såkalla fire store i norsk litteraturhistorie – Jonas Lie.
Nyheiter

Jan-Magnus Bruheim har eit lite stykke om henne i Årbok for Gudbrandsdalen 1978.