Kostnadene etter flaumen i Skjåk:

– Staten må ta ansvaret og rekninga

– Glasopor kan ikkje ta rekninga for oppryddinga etter flaumen.

Glasopor: Bedrifta i Skjåk klarar ikkje å ta rekninga med å rydde opp all glasoporen som reiste i flaumen. Dei meiner staten må inn når ekstraordinære hendingar skjer.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det seier Svein Lund, utviklingssjef i Glasopor.