Flaumen kosta over 60 millionar i Skjåk

Oktoberflaumen vart dyr, og det var utvilsamt Skjåk det gjekk hardast utover.

Kostbart: Haustflaumen i kommunane i Oppland og Sogn og Fjordane vart dyr. Skjåk vart hardast råka av flaumen. Her frå bustadfeltet Blåbærmyra i Bismo.  Foto: Tom Erik Solstad/ Arkiv

Nyheiter

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge fortel at erstatningane etter oktoberflaumen så langt er på rundt 120 millionar kroner for dei råka kommunane i Oppland og Sogn og Fjordane.