Lom Ap stiller liste til kommunevalet:

– Vi greidde det

Lom Ap har 12 namn på lista, ei liste med mange kloke hovud, meiner Bjørn Ola Aukrust. – Og, vi har funne ordførarkandidaten vår.

Glad: – Nå har det løyst seg. Lom Ap stiller med ei god liste og vi gler oss jælma til valkampen, seier Bjørn Ola Aukrust.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Bjørn Ola Aukrust vil ikkje vera konkret på namn før nominasjonsmøtet er unnagjort. Nominasjonsmøtet skal truleg gå føre seg i starten av februar.