Ulykkesmarkering i Skjåk:

Eit ljos for kvar råka

Eit ljos vart tent for kvar omkomne og skadde i trafikken i Oppland i 2018.
Nyheiter

Paradoksalt nok vart skjåkværane denne markeringsdagen vekt av to bussulykker. Til alt hell vart ingen alvorleg skadde i dei to ulykkene.