Lang debatt og fleire forslag til vedtak i Skjåk kommunestyre:

Sa ja til felles plankontor

Kommunestyret i Skjåk vedtok torsdag føremiddag å seia ja til felles plankontor med Lom.

Sa ja: Debatten vart lang og det kom fleire forslag til vedtak, men kommunestyret i Skjåk landa på å seia ja til felles plankontor med Lom.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Lom blir vertskommune.