Kjøpt, men ikkje betalt

Kjøparane av Nordberg skule har ikkje betalt.

Kva skjer? Skjåk kommune har selt Nordberg skule, men kjøparane har ikkje betalt.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Ein må kunne seia at det har vore ein del att og fram med dette prosjektet. Kjøparane av skulen, brørne Afrim og Liridon Krasniqi, hadde planar om å etablere ein internasjonal skule i det nedlagte skulebygget. Truleg er planane dei same nå, men prosjektet vil uansett bli kraftig forseinka.