Anne fekk eige drosjeløyve

– Eg likar å køyre bil og prate med folk, seier Anne Storkjørren. Ho har kjøpt bil og starta opp med drosjekøyring i Vågå.
Nyheiter

Da det i haust vart lyst ledig eit drosjeløyve i Vågå, var Anne Storkjørren (24) einaste søkjar.