Framlegg til budsjett- og økonomiplan i Skjåk:

– Litt å bryne seg på

Formannskapet i Skjåk gjorde det dei kunne for å finne postar dei kunne kutte da dei behandla framlegg til budsjett- og økonomiplan tysdag.

Snudde alle steinar: Formannskapet i Skjåk brukte fleire timar til å diskutere rådmannen sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Politikarane tenkte hardt for å finne moglegheiter til å auke inntektene òg, men uansett kva steinar som vart snudd, var det vanskeleg å finne gode svar. Eller sagt på ein anna måte: Vanskeleg å finne nok pengar.