Interessent vil kjøpe Marlo skule

Marlo skule i Skjåk vil bli lagt ut til sals rett etter nyttår.

Til sals: Marlo skule blir lagt ut til sals på nyåret.   Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

Det opplyste rådmann Svein Holen i formannskapsmøtet i Skjåk tysdag.

Det er spesielt ein potensiell kjøpar som har synt interesse for Marlo skule. Vedkomande har vore i kontakt med Skjåk kommune ved fleire høve.