Nå kan det snart bli fiber på Skuggestrond

– Nå har eg eit lite håp om at det kan bli fiber i løpet av vinteren.

Håpar på fiber: Øystein Garmo representerer Skim grunneigarlag og bur sjølv på SKuggestrond med «dårleg» internett. Nå ser det ut til at det kan bli fiber-utbygging i området vest for Lom sentrum allereie i vinter - om nok husstandar blir med, noko Garmo håpar.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier Øystein Garmo som representerer Skim grunneigarlag. For eitt år sidan tok grunneigarlaget kontakt med Lom kommune og Eidsiva for å prøve å få på plass høghastigheits internett i form av fiber på Skuggestrond, vest for Lom sentrum.

Nå har Eidsiva sagt seg viljuge til å starte eit førehandssal på det fleire kilometer lange området. Skulle dette gå fort og oppslutnaden så god som Eidsiva ynskjer, så ser ikkje prosjektleiar Fredrik Backe i Eidsiva Bredbånd bort frå at sjølve arbeidet med ei kommersiell utbygging kan byrje allereie i vinter.