– Ei vanskeleg sak for alle

Kommunestyret i Skjåk tykkjer det er vanskeleg å seia ja – eller nei – til felles plankontor med Lom, plassert i Lom.

Vanskeleg: – Dette er ei vanskeleg sak. Vi må gjera eit gjennomtenkt vedtak, og derfor ynskjer eg fleire fakta, sa Sevald Sperstad (Sp).   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Da saka vart behandla av kommunestyret i Skjåk torsdag kveld, kom Sevald Sperstad (Sp) med eit utsetjingsframlegg.