Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan i Skjåk kommune:

Foreslår å kutte inntil 6 lærarårsverk

Skulekantina blir lagt ned. Reduksjon med inntil 6 lærarårsverk frå hausten 2019, ingen ressursar til delingstimar i basisfag og berre ein kontaktlærar per klasse, med unnatak av 1. klasse.

Kutt: Rådmannen foreslår fleire dramatiske kutt i skulesektoren, blant anna at kantina skal leggjast ned - og at det skal kuttast i fleire lærarårsverk.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Dette er nokre av kuttforslaga rådmannen kjem med i sitt framlegg til budsjett- og økonomiplan.